DOCUMENTAŢIE VAMALĂ

Documente necesare formalitatior vamale de export

 • Factura de export care sa contina descrierea marfii (daca factura este in limba engleza este necesara o traducere) conditii de livrare, valoare si moneda;
 • Documente firma: CUI, CIF, CI al persoanei imputernicite;
 • Packing list – lista care sa contina nr.de colete si greutatea in kg brut/net (daca aceste informatii nu sunt trecute pe factura);
 • Facturi de provenienta a marfii, sau facturi de achizitie a materiilor prime;
 • Declaratia producatorului (daca este cazul) semnata si stampilata in original;
 • Declaratia exportatorului semnata si stampilata in original;
 • Declaratie dubla utilizare- in functie de incadrarea tarifara se solicita si alte documente;
 • Formular EUR 1 semnat si stampilat in original (daca este cazul);

Documente necesare formalitatior vamale de import

 •  Conosamentul (Bill of Loading sau AWB);
 • Factura comerciala (Commercial Invoice);
 • Traducerea facturii comerciale, semnata si stampilata de importator (pe traducere trebuie mentionata marca si materialul din care sunt facute produsele);
 • Lista de inventar (Packing List);
 • Alte documente comerciale legate de marfa: certificat de origine, calitate, conformitate, etc (daca acestea exista);
 • Copii dupa CUI+CIF+EORI ale importatorului;

AI NEVOIE DE ASISTENTA?

Contacteaza-ne

0233 282 245; 0374 038 038