1. Informaţii Generale

a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile dumneavoastră privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul

Noi, societatea LOGITRANS SRL cu sediul în localitatea Dumbrava Rosie, strada Plantelor nr. 6A, județul Neamt, în conformitate cu GDPR, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos.

Site-ul www.logitrans-romania.com este administrat de SC Logitrans SRL cu sediul în Strada Plantelor, nr. 6A, localitatea Dumbrava Roșie, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului cu J27/1450/2006 , C.U.I. RO19502075

Va puteți gestiona consimțământul asupra scopurilor în care vor fi utilizate datele cu caracter personal trimițând un e-mail la adresa: suport@logitrans-romania.com sau ne puteți scrie pe adresa: SC LOGITRANS SRL, B-dul. General Dascalescu, nr. 209, Piatra Neamț, cod. 610191

2. Informaţii cu privire la Procesare

a) Marketing și Analiza Clienților

Vom procesa toate datele dumneavoastră personale care sunt colectate prin formularul de contact sau contract de parteneriat. Aceasta include cercetarea de piață, analize, segmentare public și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumpărare și activitatea clientului. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. În scopurile menționate mai sus, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex. Registrul Comertului). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 alin. 1 litera f) GDPR. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dumneavoastră. Acest lucru ne permite să le luăm în considerare și să acționăm în consecință, adică prin comunicarea personalizată. Toate datele dumneavoastră personale vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing prin email sau telefonic. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1, litera f) GDPR. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat consimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1, litera a) GDPR.

b) Beneficiarii datelor

Suntem LOGITRANS SRL, companie de expediții care este activă la nivel național. Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctele 2.a) și b), utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterninciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor sau imprimarea de materiale publicitare personalizate. Aceștia sunt furnizori externi de servicii și furnizori de servicii din cadrul LOGITRANS SRL. Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii respecta legislația europeană privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor transmise de societatea noastră, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

c) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dumnevoastră și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (ex: denumirea companiei dumneavoastră), industria, forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon, cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA), datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate (de exemplu proprietarul afacerii), functia persoanei autorizate, dovada existenței societatii dumneavoastră. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dumneavoastră. Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul/transportatorul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1,  litera c) GDPR.

3. Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, ne puteți contacta în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. b) în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de rectificare, articolul 15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul de opozitie, conform articolului 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) daca considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR). Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.